Toán 12 Bài 1: Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số

Hải Quân

Administrator
Staff member
1. Xét sự đồng biến, nghịch biến của các hàm số:
a) \( y=4+3 x-x^{2} \)
b) \( y=\frac{1}{3} x^{3}+3 x^{2}-7 x-2 \)
c) \( y=y^{4}-2 x^{3}+3 \)
d) \( y=-x^{3}+x^{2}-5 \)

Hướng dẫn giải
a) Tập xác định D=R
Đạo hàm y'=3 - 2x . Suy ra y'=0 <=> \[ \text{x=}\frac{3}{2} \]
Ta có bảng biến thiên:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên