Toán 6 - Tập hai - Kết nối tri thức với cuộc sống

Toán 6 - Tập hai - Kết nối tri thức với cuộc sống 2021

Đăng nhập để tải
Toán 6 - Tập hai - Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin​

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Bản quyền thuộc: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Xuất bản: 2021
Số trang: 112 trang
Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Chủ biên / Tác giả​

Tổng chủ biên: Hà Huy Khoái
Chủ biên: Nguyễn Huy Đoan
Tác giả: Nguyễn Cao Cường , Trần Mạnh Cường , Doãn Minh Cường , Sĩ Đức Quang , Lưu Bá Thắng

CHƯƠNG VI : PHÂN SỐ
Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau
Bài 24: So sánh phân số. Hỗn số dương
Luyện tập chung
Bài 25: Phép cộng và phép trừ phân số
Bài 26: Phép nhân và phép chia phân số
Bài 27: Hai bài toán về phân số
Luyện tập chung
Bài tập cuối chương VI

CHƯƠNG VII : SỐ THẬP PHÂN
Bài 28: Số thập phân
Bài 29: Tính toán với số thập phân
Bài 30: Làm tròn và ước lượng
Bài 31: Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm
Luyện tập chung
Bài tập cuối chương VII

CHƯƠNG VIII : NHỮNG HÌNH HỌC CƠ BẢN
Bài 32: Điểm và đường thẳng
Bài 33: Điểm nằm giũa hai điểm. Tia
Bài 34: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng
Bài 35: Trung điểm của đoạn thẳng
Luyện tập chung
Bài 36: Góc
Bài 37: Số đo góc
Luyện tập chung
Chúng ta đã học những gì?

CHƯƠNG IX : DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM
Bài 38: Dữ liệu và thu thập dữ liệu
Bài 39: Bảng thống kê và biểu đồ tranh
Bài 40: Biểu đồ cột
Bài 41: Biểu đồ cột thép
Luyện tập chung
Bài 42: Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm
Bài 43: Xác suất thực nghiệm
Luyện tập chung
Bài tập cuối chương IX

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM
Kế hoạch chi tiêu các nhân và gia đình
Hoạt động thể thao nào được yêu thích nhất trong hè?
Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra
Bài tập ôn tập cuối năm
Bảng tra cứu thuật ngữ
Bảng giải thích thuật ngữ


2YfwlY8.jpg

sZwrc2J.jpg

9sbHSZH.jpg

CseWoZ3.jpg

Gm9YEGb.jpg

9lwZ4vb.jpg

Tx3PCuU.jpg

QkDy6JO.jpg

czEDGip.jpg

l81CraE.jpg
Tác giả
Hải Quân
Giá tiền
8,000VNĐ
Số lượt tải
0
Xem
105
Phát hành đầu tiên
Cập nhật cuối cùng
Đánh giá
0.00 star(s) 0 sao

Xem thêm tài liệu từ Hải Quân

Bên trên