Toán 6 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Toán 6 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống 2021

Đăng nhập để tải

Thông tin​

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Bản quyền thuộc: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Xuất bản: 2021
Số trang: 124 trang
Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

CHƯƠNG I : TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN
  • Bài 1: Tập hợp
  • Bài 2: Cách ghi số tự nhiên
  • Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên
  • Bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên
  • Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên
  • Luyện tập chung
  • Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên
  • Bài 7: Thứ tự thực hiên các phép tính
  • Luyện tập chung
  • Bài tập cuối chương I
CHƯƠNG II : TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN
Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất
Bài 9: Dấu hiệu chia hết
Bài 10: Số nguyên tố
Luyện tập chung
Bài 11: Ước chung. Ước chung lớn nhất
Bài 12: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất
Luyện tập chung
Bài tập cuối chương II

CHƯƠNG III : SỐ NGUYÊN
Bài 13: Tập hợp các số nguyên
Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên
Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc
Luyện tập chung
Bài 16: Phép nhân số nguyên
Bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên
Luyện tập chung
Bài tập cuối chương III
CHƯƠNG IV : MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN
Bài 18: Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều
Bài 19: Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân
Bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học
Luyện tập chung
Bài tập chương IV
CHƯƠNG V : TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN
Bài 21: Hình có trục đối xứng
Bài 22: Hình có tâm đối xứng
Luyện tập chung
Bài tập cuối chương V
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM
Tấm thiệp và phòng học của em
Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra
Sử dụng máy tính cầm tay
fKRlylH.jpg


I0IJiJV.jpg

WQN2D2S.jpg

RCL1hQC.jpg

Shwr2mo.jpg

7b9gRcD.jpg

UXkFcjO.jpg

B4ySCQk.jpg

qAu5Wnn.jpg

BrpgrGs.jpg
Vui lòng tải xuống để xem đầy đủ
Tác giả
Hải Quân
Giá tiền
8,000VNĐ
Số lượt tải
1
Xem
95
Phát hành đầu tiên
Cập nhật cuối cùng
Đánh giá
0.00 star(s) 0 sao

Xem thêm tài liệu từ Hải Quân

Bên trên