Gõ Latex

Nhập công thức rồi chuyển sang dạng Latex rồi dán vào Forum:

Bên trên